ZİYARET EDİLEN HASTAYA MORAL VERMEK


Ebû Saîd (R.A) şöyle rivayet etmiştir;
Resûllah (S.A.V) buyurmuştur ki:
‘’Siz bir hastanın ziyaretine gittiğiniz zaman ‘’Hastaya durumunuz çok çok iyi, inşâallâh, yakında iyileşirsin’’ deyiniz.’’ Böyle söylemek hastanın maneviyatını kuvvetlendirir ve moralini düzeltir Morali düzelen hasta kendi kendine sağlık telkin eder

İbni Sünnî’nin rivayeti de şöyledir;
Resûllah (S.A.V) buyurmuştur ki;
‘’Elini hastanın üzerine koyup da gecen nasıl geçti (nasıl sabahladın) veya nasıl akşamladın (günün nasıl geçti?) diyerek hastanın halini hatırını sormak, hasta ziyaretinin tamamındandır, hasta ziyareti âdâbındandar.’’
Bir müslümanın bir hastayı ziyaret edip bu şekilde hastanın hal ve hatırını sorması dinen hasta ziyaretinin adabıdır (edeblerindendir). Sevaplı ve değerli bir ziyarettir.

Tirmizî’deki ifade ise şöyledir;
Ebû Umâme (R.A) şöyle anlatmıştır:
Resûllah (S.A.V) hasta ziyareti hususunda şöyle buyurmuştur:
‘’Sizden biriniz, hastanın eli üzerine veya başına (alnına) elini koyup nasıl olduğunu (hal ve hatırını) sorması hasta ziyaterinin âdâbından ve tamamındandır. (Yani bu ziyaret tam ve mükemmel bir ziyarettir demek olur)

Selmân-ı Farisi (R.A) dan rivayet edildiğine göre Selmân (R.A) şöyle anlatmıştır:
‘’Ben hastalandım. Bu hastalığımda Resûllah (S.A.V) beni ziyaret etmişti de, bana şöyle buyurmuştu:
‘’Ey Selmân! Allah senin hastalığına şifa versin, günahlarını bağışlasın. Ve ömrün müddetince (ömrün oldukça) dinine ve bedenine (vücuduna) afiyet versin.’’


Bu bilgiler bir müslümana gerekli olan bilgilerdir. Müslüman nazik ve kibar olmalıdır. Hastalara rahatsızlık verecek konulardan uzak durmalıdır. Bulunduğu ortamlara huzur vermelidir.