SIK SIK OKUNMASI FAYDALI DUALAR


“Allah’ım ! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Gam ve tasayı benden uzak tut Allah’ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen bize kâfisin. Sen ne güzel dost, ne güzel arkadaş, ne güzel yardımcısın!”

“Allah’ım! Tembellikten Sana sığınırım. Bildiğini bilemeyecek kadar yaşlanmaktan Sana sığınırım. Borca ve günahlara batmaktan Sana sığınırım.
Allah’ım! Ateşin azabından Sana sığınırım. Ateşin fitnesinden Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Zenginliğin şerrinden Sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden Sana sığınırım. Nefsin doymazlığından Sana sığınırım.
Müsriflik ateşinden Sana sığınırım. Aldatıcı rehberlerden Sana sığınırım.
Doğru yoldaymış gibi görünüp, saptıranlardan Sana sığınırım. Mesih Deccal’den Sana sığınırım. Bunca fitnelerle çevrelenmişken bir de geçim sıkıntısıyla yanıp tutuşmaktan Sana sığınırım. Allah’ım! Tembellikten, çaresizlikten, aczden, korkaklıktan, kendini bilmeyecek kadar yaşlanmaktan Sana sığınırım. Kalbin katılığından, kasvetten ve sebepsiz sıkıntılardan Sana sığınırım. Zilletten, miskinlikten ve itibarsızlıktan Sana sığınırım. Fakirlikten, nankörlükten, küfürden, aykırılıktan, muhalefet edip düşman kazanmaktan, başkaları görsün diye bir şey yapmaktan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, körlükten Sana sığınırım. Delilikten, bunaklıktan, ahmaklıktan ve çaresi olmayan hastalıklardan Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım. Sen beni var edip en düzgün şekilde Yaratansın. Sen Allah’sın, ben kulum. Sen Rahman ve Rahîmsin, ben rahmete muhtacım. Sen bağışlayansın, ben hata edenim. Allah’ım! Beni bağışla ve duamı kabul et; çünkü Sen bağışlamayı seversin.
“Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi, günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını, doğu ile batıyı birbirinden ayırdığın gibi ayır. Allah’ım! Gücümün zayıflığından, çaremin azlığından ve insanlar tarafından önemsenmemekten Sana şikayet ediyorum. Allah’ım! Nefsime takva, gönlüme sebat, kalbime iman ver. Nefsi temizleyen Sensin. Direnme gücü veren Sensin ve kalp ancak Senin zikrinle yatışır. Sen temizleyicilerin en hayırlısısın. Allah’ım! Yararsız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul görmeyen duadan, itibar görmeyen sözden, meyve vermeyen bağ ve bahçeden Sana sığınırım.”


Kaynak: Mehmet Ali Bulut