İSLAMİ KURBAN ESASLARI

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.

Kurban Ne Zaman Kesilir?
Kurban, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde kesilir.

Hangi Hayvanlar Kurban Olarak Kesilir?
Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder.

Kurbanlık Hayvanlardan Hangileri Ortak Olarak Kesilebilir?
Koyun veya keçinin bir kişi tarafından ; sığır, manda ve deve ise , yedi kişiye kadar ortak olarak kesilebilir. Ortak olarak kurban edilebilen hayvanlar tek veya çift hisse olarak da kesilebilir.

Kurban Derisi Nasıl Değerlendirilmelidir?
Kurbanın derisi, ihtiyaç sahiplerine veya hayır kurumuna verilmelidir. Kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi uygun değildir. Derinin satılması halinde bedelinin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekir.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesilebilir mi?
Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde de vekalet caizdir. Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi, bulunduğu yerdeki birisine vekalet verebileceği gibi başka bir yerdeki kişi veya kurumu da vekalet verebilir. Vekalet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir.