BAŞ AĞRISI İÇİN DUA


Hz. Ali Efendimiz, baş ağrısı için şöyle buyurmuştur:

Başın ağrıyınca, sağ elini başının ağrıyan yerine koy ve ‘’Haşr Sûresinin’’ sonu olan şu ayetleri oku. Çünkü Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz, bu ayetleri okuduğu zaman, mübarek elini mübarek başına koyduğunu ve bu ayetlerin ‘’Ölümden başka her hastalığa şifadır’’ buyurduğu bildirilmiştir.

Bismillâhir-Rahmânir-Rahiym
Lev enzelnâ-hâzel Kur’âne alâ cebelil leraeytahû hâşiam mütesaddiam min haşyetillâh. Ve tilkel-emsâlü nadri-bühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ Hû. Âlimül-ğaybi  veşşehâdeh. Hüver-Rahmânür-Rahîym. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ Hû. Elmelikül’Kuddûsüs’Selâmül’Müminül’Müheyminül’Âzizül-Cebbârul-Mütekebbir. Subhânellâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-Hâlikul-Bariül-Müsavviru lehül-Esmâül Husnâ,  Yüsebbihu lehû mâ fissemâvâti vel’ard, vehüvel azîzül-Hakiym. 
(kaynak Yusuf Tavaslı)