KADİR GECESİ


Ramazan ayının 27.gecesi Kadir Gecesi’dir. Bu gecede şerefli bir kitap Kur’an-ı Kerim, şerefli bir melek aracılığıyla (Cebrail), şerefli bir ümmetin, şerefli peygamberine (Hz.Muhammed A.s) nazil oldu.
Kadir gecesi; Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir  yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması  nedeniyle üstün bir değer taşımaktadır. Cebrail (a.s)’in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selamlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selam ve esenlik olması da ilahi rahmetin çok güzel bir tecellisidir. Kur’an-ı Kerim’de geçen Kadir Suresi’nde de bu gecede Kur’an-ı Kerim’in indirildiğini anlıyoruz.
Kadir Gecesi’ne erişmek bir mümin için büyük bir mutluluk olmakla beraber, bu gece en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu geceyi namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle geçirmek güzel bir tavırdır.
Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini, şu sözleri ile bildirmiştir. ‘’Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.’’
Hadislerde Ramazan'ın 20. gününden sonraki tek günlerde aranması söylenmesine rağmen, daha sonra karmaşa çıkmaması için Ramazanın 27. gününün gecesi Kadir Gecesi sayılmıştır. Hicrî takvime göre de Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son 10 gününde bulunur.

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîyhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.