KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA


Esselâmu aleyküm ehled diyârı minel mü’miniyne vel müslimiyn, ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn, es’elüllâhe lenâ ve lekümül âfiyeh.

Manası: Ey kabirde yatan Mümin ve Müslümanlar! Allah Teala’nın rahmeti selamı üzerinize olsun. İnşallah, muhakkak biz de sizin arkanızdan geleceğiz. Bizim için de sizin için de Allah’tan mağrifet dileriz.