NAZAR DUASI


Mâşâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.


Manası: Emir, Allah Teala’nın dileğidir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın tevfiki iledir.