BERAT GECESİ DUASI

"Allah'ım! Herkes Sana minnettardır ama Senin kimseye minnetin yoktur. Ey celal ve ikram sahibi! Ey bağışlayan ve bol bol nimet veren Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ey komşusuzluktan yakınanların komşusu! Ey feryadının dinmesini isteyenin feryadını dindiren! Ey korkudan emin olmak isteyenlerin güveni! Ey şaşkınlık içerisinde kalanların yol göstereni! Ey bereket arayanların bereketi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Eğer beni Levh-i Mahfuz'unda cehennemlikler arasına yazmışsan benim adımı oradan sil! Eğer beni cennetlikler arasına yazmışsan yerimi sağlamlaştır Allah'ım! 

Allah'ım! Eğer beni Levh-i Mahfuz'unda her şeyden mahrum bırakılmış fakirler arasına yazmışsan, adımı oradan sil! Ve beni helal rızkınla zengin ve başarılı kıldığın kullar arasına yaz! 

Allah'ım, Kitab'ında bu gece için "Bütün hikmetli işlere o gece hükmolunur ve o gecede yapılır." buyurdun. Bu hikmetin hakkı için, bildiğim bilmediğim bütün belaları benden kaldır. Bildiğin tüm hatalarımı bağışla, çünkü Sen, Aziz ve Kerim'sin. 
Allah'ım! Efendimiz Hz.Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına da salat ve selam kıl!"