FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN DUA

Aşağıdaki dualardan biri veya hepsi beraber okunabilir.

Eğer geçim sıkıntısı çekiliyorsa günde en az bir defa Vâkıa suresini okursa darlık ve geçim zorluğu çekmez.

Hadis ravilerinden Enes ve İbni Mesud (ra), Peygamber Efendimiz (sav)'in şöyle dediğini aktarlar: "Vâkıa sûresi zenginlerin sûresidir. Onu okuyan fakirlik görmez. Onu sık sık okuyunuz. Kadınlarınıza ve çocuklarınıza da okutunuz. Her kim Vâkıa sûresini okumayı alışkanlık haline getirirse, ömür boyunca darlık çekmez, kimseye muhtaç olmaz."