MÜBİN DUASI

Yâsin suresi, Kur'ân'ı Kerîm'in en çok okunması tavsiye edilmiş surelerinin başında gelir. Bu surenin yedi ayeti "Mübin" kelimesiyle son bulur.
Önce abdest alınır ve Yâsin suresi "Ve kulle şeyin ahsaynâhu fî imâmin mübîn." ayetine (yani ilk Mübîn'e) kadar okunur ve şu dua yapılır:
"Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kaf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona "Ol!" der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allh'ı tenzih ederim. Her şey O'na dönecektir."

"Subhâne'l-müneffisi an külli medyûn. Subhâne'l-müneffisi an külli mahzûn. Subhâne'l-muhallisi an külli mescûn. Subhâne'l-alîmi bi külli meknûn. Subhane men ceâle hazâinehu beyne'l-Kâfi ve'n-Nûn. Ve izâ kadâ emren fe-innemâ yakûlu lehû kun feyekûn. Subhanellezî bi yedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turceûn."

Sonra Yasin suresi tekrar baştan alınır ve ikinci "Mübîn" olan "Vemâ âleynâ ille'l-belâğu'l mübîn." ayetinin sonuna kadar okunur ve dua tekrar edilir. Böylece her seferinde Yâsin suresi baştan alınır ve bir sonraki "Mübîn" kelimesine kadar okunur ve her seferinde dua tekrarlanır. Son olarak da kişi muradı ne ise onu dile getirir ve meramını Cenab-ı Hakk'a arz eder. Eski kitaplarda bu duanın, dileklerin kabulü için yapılan en güçlü dua olduğu ve Allah'ın izniyle dileklerin tahakkuk ettiği belirtilir.