BORÇLU OLAN KİMSE İÇİN DUA

"Allâhümmek'finî bihalâlâlike an harâmike ve ağnini bifadlike ammen sivâk"

Manası: "Allahım! (Pâk) ve halâl (nîmetlerin yardımıyla) şüpheli ve haram şeylerden ve fazl ü kereminle de senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru, muhâfaza buyur)"