RIZIK DUALARI

"Allah'ım! Bize temizinden ve helalinden kesintisiz rızık ver. Dualarımıza, karşılığı asla red olmayan cevaplar ver. İnsanın belini kıran iki çaresizlikten; fakirlikten ve borçtan Sana sığınırız. Ey kulunu her türlü gam ve kederden kurtaran! Seni tenzih ederiz. Ey bütün kudret hazinelerini "kün" (ol) emrindeki Kâf ve Nun arasında saklayan! Seni tenzih ederiz; çünkü Sen bir şeyi dilediğinde ona "kün" (ol) dersin o da hemen oluverir. Ey her şeyin aslını ve özünü kudret elinde tutan! Seni tenzih ederiz; çünkü her şey eninde sonunda Sana dönecektir. Ey Allah'ım! Sen Evvelsin; ne güzel Evvelsin. Sonun Senin yerde ve gökte eşin benzerin yoktur. Sen duyansın ve bilensin. Sonusun. Zâhirsin, Bâtınsın. Her şeyi bilensin. Hiçbir göz Seni kuşatmaz; ama Sen bütün gözleri kuşatmışsın. Sen ince hâlleri ve sırları bilensin. Ey âlemlerin Rabbi Sana hamd olsun!"
****
Allâhümme'rzuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddin. Ve'stecib duâenâ bilâ raddin. Ve neûzu bike ani'l-fezîha-teynî; e'l-fakri veddeyni. Subhânel-muferricu an kulli mahzûnin ve mağmûmin. Subhâne men ceale hazâinehu bi kudretihi beynel-kâfi vennûni. İnnemâ emruhu izâ irâde şey'en en yekûle lehû kun feyekûn. Fesubhânellezî biyedihi melekûtu külli şey'in ve ileyhi turceûn. Huve'l-Evvelü, n'ime'l-evvelü. Ve'l-âhiru ba'de'l-âhiri. Ve'z-Zâhirü ve'l-Bâtini ve huve bi şey'in alîm. Ley-se kemislihi şey'ün fil ardi ve-lâ fi's-semâi ve hüve's-semîul alîm. Lâ tudrikühü'l-ebsâru ve huve yudriku'l-ebsâre ve huv'el-latî-fu'l-habîr. Ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin."
****
Kişi güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa "Bismillahirrahmanirrâhîm" der ve ardından da yine 300 kere "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed." derse, Cenab-ı Hakk ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir, inşallah.

****
Kişi her sabah namazından sonra 28 kere "Ve subbe aleyye'rızka sabbate rahmetin. Fe ante recâu'l-âlemîne velav tağat." (Rahmet yağmurları gibi rızkı da üzerime sağnak sağnak yağdır. Ey Rabbim, çünkü Sen, yoldan çıkmış, Sana isyan etmiş olsalar da herkesin yegâne Rabbisin ve sığınasın) duasını eder, bitiminde de 3 kere salat ve selam getirirse Rabbim nasipse kısa zamanda ona bir imkân halk eder.