BORÇ VE DÜŞMANDAN KORUNMA DUASI

"Allahümme innî e-ûzü bike min galebetid-deyni ve galebetil-adüvvi ve şemâtetil-a'dâi"

Manası: Allahım! Borcun galebesinden (artmasından), düşmanın galebesinden, düşmanların şamatasından (bana galebe çalıp sevinmesinden) Sana sığınırım.

Bu mübarek duada üç musibetten Allah'a sığınmamız, Cenab-ı Hakdan yardım istememiz öğretilmektedir.
1- Ödenmeyecek dereceye gelmiş ve ödenmesi güç bir hal almış bir borcun sahibinin ne büyük bir sıkıntı içine düştüğü düşünülürse böyle bir durumla karşılaşmadan Allaha sığınmanın tek çıkar ve huzur yolu olduğunu hemen idrak ederiz.

2- Düşmanların gâlib gelmesi ve yenilemiyecek şekilde gâlebe çalması ve kuvvet bulması insanın huzurunu nasıl kaçırdığı aşikardır.

3- Yine düşmanların şamata edip sevinmeleri de insanın başına gelen musibet ve belalardan dolayıdır.