DENİZDE İFTAR


Eskiden Istanbul’da denizde ulaşım kayıklar üstünde yapılırdı. Boğaziçi ve Halic’in bazı köyleri arasında yolcu nakliyatı yapan kayıklara ‘’piyade kayığı ‘’ denirdi. Bu kayıklardan büyük olanlarına ‘’pazar kayığı ‘’ denirdi. Çünkü bu kayıklar şehrin çeşitli yerlerinde kurulan pazarlara gidip gelenleri ve pazarcıları taşırdı. Eski Istanbul kayıklarının genellikle tahtaları boyanmaz, sadece cilalanırdı. Böylece tahtanın doğal rengi, denizin rengiyle güzel bir uyum sağlardı. Devlet ve saray adamlarına mahsus kayılar ise çok süslü ve işlemeli olurdu.

Boğaziçi o dönemlerde genelde sessiz ve sakindi. Ama ramazan gelince özellikle de ramazan yaz aylarına denk gelmişse; bu sessizlik bozulurdu. Sıcak akşamlarda, mehtaplı gecelerde, zevk sahibi Istanbullular’dan bir kısmı iftarını deniz üstünde kayıklarda yaparlardı. Çeşit çeşit lezzetli yemekler, bu sandallar içinde ikram edilirdi. Sadece yemekler yenmez, semaverlerde çaylar demlenir, şerbetler içilirdi.