YEMEK DUASI


Eûzü billâhi mineşşeytanirracim
Bismillahir-Rahmahir-Rahim “Elhamdülillahillezi et amenâ ve sekâna ve cealenâ minel-müslimin.” Nimeti celîlullah, bereketi Halilullah, Şefaat ya Resulallah.
Allahümme inna nes’elüke temâmen-nimeh ve devâmelâfiyeh ve husnel-hâtimeh, Lillâhil-fatihah
Yemek duasının manası: “Bizi yedirip içiren, bizi Müslüman yapan Allâh Teâlâ-ya hamdolsun. Allâh celle celâlühûnun nimetlerini, İbrâhim Halil bereketini Resûlullaâhin Şefaâtını dileriz lütfeyle Yarabbi!
Ey Allahım! Nimetlerinin tamamını senden isteriz. Senden devamlı afiyet son nefesimizde hüsnü hâtime (Îman ile bu dünyadan göçmek) isteriz. Bütün yapılan ve yapılacak hamdü senâ Allâhü Teâlâya mahsustur. Onun için Cenab-ı Hakkın rızası için Fatiha suresini okuyalım.” demektir.

Her yemekten sonra dua edip Cenab-ı Hakka hamdetmeliyiz . Yemek duasının mealinden (Türkçe manasından) da anlaşıldığı gibi, dua; Allâhü Teâlâ’nın bize olan nimetlerinin devamlı olmasını istemek ve verdiği nimetlerden dolayı kendisine şükretmek ve teşekkür de bulunmak manalarını içinde toplayan bir yalvarıştır. Bu duayı çocuklarımıza da öğretirsek evimizdeki her sofrada Cenabı-ı Hakka hamdetmiş, şükretmiş ve teşekkür etmiş oluruz.