SINAVDAKİ BAŞARI İÇİN DUA

"Ey bolluk ve bereket veren! Ey kuluna minneti çok olan! Ey hayrı bol bol yaratan! Ey her şeyi en güzel şekliyle yaratan! Ey keremi daim olan! Ey lütfu daim olan! Ey sıkıntıları yok eden! Ey zorlukları kolaylaştıran! Ey mülkün sahibi! Ey hak ile hükmeden! Seni tenzih ederim. Ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbim! Göğsümdeki darlığı ve heyecanı gider. Beni bu sınavda başarı kıl!"

"Yâ kerîme's-safhi! Yâ azîme'l-menni! Yâ kesîre'l-hayri! Yâ kadîme'l-fadli! Yâ latife's-sun'i! Yâ dâime'l-lutfi! Yâ nâfise'l-kerbi! Yâ kâşife'd-durri! Yâ mâlike'l-mulki! Yâ kâdiyen bi'l-hakki! Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l-emân el eman. İşrah sadrî ve vaffiknî fi hâze'l-imtihâni."

Kaynak: Mehmet Ali Bulut (Ey Rabbim Dualarımı Kabul Eyle)