MİNARELERDE KANDİL YAKILMASI


İstanbul’da Mevlit ve Regaip gecelerinde kandil yakılması II.Selim zamanında başlanmıştır. Berat ve Miraç Kandili de 1577 tarihinde III.Murat zamanında padişah fermanı ile gelenek haline getirilmiştir. Ramazanın birinci gecesinden Bayram gecesine kadar minarelerin kandil ile aydınlatılması 1610 yılında I.Ahmet tarafından adet haline getirilmiştir. Ramazan geceleri mahya kurmak önceleri Süleymaniye, Sultanahmet, Valide Sultan ve Üsküdar’da Valide Sultan Camilerine mahsustu.
III. Ahmet zamanında Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın tembihi ile Ayasofya, Fatih, Bayazıt, Sultan Selim, Şehzade ve Eyüp Camilerinde de mahya kurulmuştur. Ramazanın onbeşine kadar ‘’Merhaba ya Şehri Ramazan’’, ‘’Safa Geldin ya Şehri Ramazan’’ gibi cümlelerle mahyalar kurulurdu. Ramazanın onbeşinden sonra da mahyalara bu aya uygun resimler kandillerle düzenlenirdi.