RAMAZAN MAHYALARIRamazan mahyalarını camilere  ilk asma geleneği 16.Yüzyıl itibarıyla başlamış. Böylece mahyalar ramazanın sembolü olmuşlar. Camilerin iki minaresi arasına önceleri kandillerle  yazılan yazılar ve çizilen şekiller daha sonra teknolojinin ilerlemesiyle yerini ampüllere bıraksa da bu gelenek günümüzde halen devam ettirilmekte. Ama bunun dışında eski dönemlerde ‘’ yer mahyaları’’ denilen çocukların hazırladığı mahyalar da varmış. Eski dönemlerde çocuklar cami avlularına veya yakınlarına yer mahyaları kurarlarmış. Bunu da midye kabuklarına koydukları yağ ve fitillerle şekiller vererek yaparlarmış. Teravih namazına gidenler bu mahyaları görünce çocukların hevesleri kırılmasın diye yağ parası denilen bahşişler verirlermiş. Birçok gelenek gibi yer mahyası geleneği de günümüzde pek bilinmemekte.