KABİR AZABINDAN KORUNMAK İÇİN DUA

"Allahümme innî eûzü bike minel-küfri vel-fakri ve azâbil-kabri."

Manası: "Allahım! Küfürden fakirlikden ve kabir azabından Sana sığınırım."