KONAKLARDA TERAVİH NAMAZIOsmanlı döneminde devlet büyüklerinin konaklarında hususi imamlar vardı. Bunlar normal günlerde hane halkına vakit namazlarını kıldırırlardı. Fakat Ramazan’da teravih namazı için dışarıdan musikisinaş bir imam ve güzel sesli müezzinler tutulurdu. Teravih namazında müezzinler ilahiler, Tevsihler okurlardı. İmam Efendi de Kur’an-ı Kerim tilavet ederdi. Kur’an-ı Kerimden ayetler okunmasıyla teravih namazı biterdi.