KEDERLİ VE ÜZÜNTÜLÜ ANLARDA OKUNACAK DUA


La ilahe illallahül-azimül-Halim. La ilahe illalahü Rabbüssemavati ve Rabbül-ardı ve Rabbül-arşil kerim.
Manası: Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak azim, halim (azamet ve hilm sahibi) olan Allah vardır. Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız arş-ı azam sahibi Allah vardır. Allah’dan başka hiçbir ibadet edilecek mabud (ilah) yoktur. Ancak göklerin ve yerin sahibi, arş-ı kerimin maliki ve her şeyin Haliki olan bir Allahü Azimüşşan vardır.
Üzüntülerimizi sen izale eyle ya Rabbi.